Brosjyren kan også lastes ned fra våre nettsider: https://www.diabetes.no/mer/pa-flere-sprak/innvandrere/sprak/urdu/